Code: 17DAMUPV Artificial Lung Ventilation: Methods and Equipment
Lecturer: prof. Ing. Karel Roubík Ph.D. Weekly load: 2+0 Assessment: ZK
Department: 17110 Credits: 5 Semester: W,S
Recommended literature:
Základní:
1.Dostál P.: Základy umělé plicní ventilace. 2. vydání. Computer Press, 2007, ISBN-10: 80-7345-059-3.
2.Pachl, J., Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. 1. dotisk, Praha: Karolinum, 2005. 376 s. ISBN-10: 80-246-0479-5.
3.Lumb A.: Nunn's Applied Respiratory Physiology. Elsevier, 2005, 520 s. ISBN-13: 978-0-7506-8791-1, ISBN-10: 0-7506-8791-6.
Doporučená:
4.Strnadová V., Svobodník A., Křepelka F.: Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků. 1. vyd., Praha, Grada, 2007. 150 s. ISBN 978-80-247-1917-7.
5.Hnadl, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. IPVZ, Brno, 2002. 239 s. ISBN 80-7013-356-2.
6.Khandpur R.: Biomedical Instrumentation: Technology and Applications.McGraw-Hill Professional; 1 edition, 2004. 924 s. ISBN-10: 0071447849, ISBN-13: 978-0071447843.