Code: 17DAASZ Analysis and Synthesis of Imaging Systems
Lecturer: doc. Ing. Jiří Hozman Ph.D. Weekly load: 2+0 Assessment: ZK
Department: 17110 Credits: 5 Semester: W,S
Recommended literature:
Základní (referenční):
[1] Hozman, J. Optimalizace vzorkovací struktury obrazového senzoru. [Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2006. 144 s.
[2] Lee, T. C., Niederer, P. F. (eds.). Basic Engineering for Medics and Biologists - An ESEM Primer. Studies in Health Technology and Informatics. Vol. 152. 2010. Dostupné z: http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=16352 . [citováno 25. května 2010].
[3] Webster, J. G. (ed.). Wiley Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation. 2000. Dostupné z brány EIZ ČVUT: https://dialog.cvut.cz/ . [citováno 25. května 2010].
[4] Hozman, J. - Roubík, K. Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT. Neznámý typ publikace: VID. 2003. Dostupné z: http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603. [citováno 25. května 2010].