Code: 17AMPZBCH Fundamentals of Biochemistry and Clinical Analytical Methods
Lecturer: Mgr. Romana Široká Ph.D. Weekly load: 2+1+1 Assessment: Z,ZK
Department: 17101 Credits: 4 Semester: S
Description:
Subject is focused on analysis of biological material, access to analysis of biomolecules and customization of samples, methods of analysis and results evaluation in clinical laboratory.

Contents:
1st to 2nd Clinical laboratory medicine . Analytes of medical and laboratory diagnostic capabilities .Different types of clinical laboratories
3rd Preanalytical influence on the outcome of laboratory tests, analytical properties of laboratory methods . Properties Lab. methods from the clinical point of view
4th Reference values of laboratory tests .
5th The specifics of the analysis of biological materials. Classes of biologically active substances and their chemical characteristics.
6th Classical and modern approaches to the analysis of biomolecules. Types of bioanalytical problems. Methods for preparing samples for bioanalysis
7th Property of bioaffinity reactions. Bioanalytical agents.
8th Enzymes and enzyme analysis . Enzymes such analytes and analyte. reagents .
9th Immunochemical reaction. Immunoassay . Current immunoassay technology.
10th Radioisotope method. Bioaffinity sensors. Bioselectiv surfaces.
11th Electrochemical biosensors. Analysis of xenobiotics , basic pharmacokinetics.
12th to 13th Methods of separation in the analysis of biologically active substances. Analysis of carbohydrates. Analysis of lipids and steroids. Analysis of nucleotides and NK .
14th Controle of qualitity of laboratory testing.
Recommended literature:
Basice literature
RACEK, J. A KOL.: Klinická biochemie. Galén. Praha 2006.
SCHNEIDERKA, P. A KOL.: Stanovení analytů v medicíně. Karolinum, Praha 2002.
PRŮŠA, R. A KOL.: Průvodce laboratorními nálezy. RAABE, Praha 2010.
ZIMA, T. A KOL.: Laboratorní diagnostika. Galén Karolinum, Praha 2007
DOLEŽALOVÁ A KOL.: Laboratorní technika v klinické biochemii a toxikologii, IDVPZ Brno, Brno 1995.
PECKA, M.: Přehled laboratorní hematologie I-IV. Galén, Praha 2005.
BARTŮŇKOVÁ, J.: Vyšetřovací metody v imunologii. Grada Publishing, Praha 2005.
Recomended literature:
JABOR, A. A KOL.: Vnitřní prostředí. Grada, Praha 2008
ŠTERN, P. A KOL: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Karolinum, Praha 2005.
MASOPUST, J.: Klinická biochemie - požadování a hodnocení biochemických vyšetření I+II.díl. Karolinum, Praha 1998.
VODRÁŽKA, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992. MURRAY R.K. ET AL.: Harperova biochemie, české vydání. H+H, Praha 2002. KODÍČEK, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004.
KUKAČKA J., KLAPKOVÁ E., KOTAŠKA K.: Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních. Karolinum, Praha, 2010 ISBN 978-80-246-1853-1 DOLEŽALOVÁ A KOL.: Principy biochemických vyšetřovacích metod, IDVPZ Brno, Brno 1995.