Code: 17AMBLPZ1 Medical Devices&Equipment I.
Lecturer: prof. Ing. Karel Roubík Ph.D. Weekly load: 2+2 Assessment: Z,ZK
Department: 17110 Credits: 5 Semester: W
Description:
Medical devices categories. Electrical safety of medical devices. Biopotentials amplifiers. Electrocardiographs, electromyographs and electroencephalographs. Dilution methods of blood flow and cardiac output measurement. Blood pressure measurement. Cardiac frequency measurement. Phonocardiography. Pulse oximetry. Medical monitors. Electrostimulation and electrosurgery medical devices. Therapeutic medical devices. Implantable medical devices. Telemetry. Medical devices for audiology.
Contents:
1.Introduction. Medical devices categories
2.Biopotential amplifiers, sensing electrodes
3.Electromyography (EMG)
4.Blood pressure measurement (methods and devices)
5.Electrocardiography (ECG)
6.Vital signs monitoring
7.Pneumometry (spirometer, pneumotachograph, body composition)
8.Holter monitors
9.Electroencephalogram (EEG)
10.Medical devices for audiology, ophthalmology, optometry and videoculography
11.Diagnostic ultrasound system
12.Dilution methods, cardiotachography, phonocardiography
13.Pulse oximetry
14.Electrical safety of medical devices
Recommended literature:
(všechny uvedené publikace jsou dostupné ve FK FBMI ČVUT) - URČITĚ UVÉST ČERVENÉ, když se nebudou vejít všechny
[1] elektronické informační zdroje (EIZ) na WWW stránce http://knihovny.cvut.cz a to zejména Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation - John G. Webster, nebo viz též http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/112102158/HOME (autorizovaný přístup prostřednictvím brány elektronických informačních zdrojů na http://knihovny.cvut.cz, jako příklad lze uvést komplexní popis elektrokardiografu)
[2] Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering [online]. John Wiley & Sons, Inc., c1999-2007. Poslední změna 2007 [cit. 2007-05-11]. URL: <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/112403272/HOME> (autorizovaný přístup prostřednictvím brány elektronických informačních zdrojů na http://knihovny.cvut.cz)
[3] Webster, J. G. Medical Instrumentation. Application and Design. 3. ed. Boston: Wiley. 1997 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)
[4] Bronzino, J. D. The Biomedical Engineering Handbook (Volume I. and II.). 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. 1999 (kniha dostupná ve fakultní knihovně FBMI)
[5] Webster, J.G. Bioinstrumentation (DVD se záznamem přednášky na ČVUT dostupné ve FK FBMI - půldenní tutorial, uskutečněný v roce 2005 při příležitosti konference EMBEC´05 v Praze)
[6] Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields [online]. Oxford University Press, Jaako Malmivuo, Robert Plonsey, c1995-2007. Poslední změna 2006 [cit. 2007-05-11]. URL: http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook/ (k dispozici je jak kompletní elektronická verze knihy, tak i nově od roku 2006 kompletní sada přednášek jako videozáznamy ke stažení - přístup není omezen)
[7] Introduction to biomedical engineering / John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D. Bronzino [editors]. - San Diego : Academic Press, c2000. - xvii, 1062 s. : il. - ISBN 0-12-238660-4.
[8] Principles of applied biomedical instrumentation / L. A. Geddes, L. E. Baker. - New York : Wiley, c1989. - xxvi, 961 s. - ISBN 0-471-60899-8.
[9] Introduction to biomedical equipment technology / Joseph J. Carr, John M. Brown.. - Upper Saddle River : Prentice Hall, c2001.. - xv, 743 s., [34] s. příl. : il. - ISBN 0-13-010492-2.
[10] A guide to patient care technology : a review of medical equipment / Laurence J. Street. - London : Parthenon, c2002. - ix, 142 s.
[11] Biomedical instruments : theory and design / Walter Welkowitz, Sid Deutsch, Metin Akay. - San Diego : Academic Press, c1992. - xiv, 377 s. : il. - ISBN 0-12-744151-4.
[12] The biomedical engineering handbook. volume I / editor-in-chief Joseph D. Bronzino. - Boca Raton : CRC Press, c2000. - 1 sv. (různé stránkování) : il. - ISBN 0-8493-0461-X.
[13] The biomedical engineering handbook. volume II / editor-in-chief Joseph D. Bronzino. - Boca Raton : CRC Press, c2000. - 1 sv. (různé stránkování) : il. - ISBN 0-8493-0462-8.
[14] Ultrasonic instruments and devices I : reference for modern instrumentation, techniques, and technology / edited by R.N. Thurston, Allan D. Pierce ; volume editor Emmanuel P. Papadakis. - San Diego : Academic Press, c1999. - xii, 482 s. : il. - ISBN 0-12-477923-9.
[15] Ultrasonic instruments and devices II : reference for modern instrumentation, techniques, and technology / edited by R.N. Thurston, Allan D. Pierce ; volume editor Emmanuel P. Papadakis. - San Diego : Academic Press, c1999. - vii, 372 s. : il. - ISBN 0-12-477945-X.
[16] Measurement, instrumentation, and sensors handbook : CRCnetBASE. - Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, c1999. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) - ISBN 0-8493-2145-x. - ISSN 1523-3014.
[17] Sensors and circuits : sensors, transducers, and supporting circuits for electronic instrumentation, measurement, and control / Joseph J. Carr. - Upper Saddle River : Prentice-Hall, 1993. - xii, 324 s. : il